Автомагистрали ЕАД е стартирало процедура за възлагане на поръчка с предмет доставка на дренажни тръби, колекторни тръби и ревизионни шахти. Дружеството ще използва материалите за строящият се в момента Участък 2 на АМ Хемус от Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин до ПВ Каленик от км 103+150 до км 122+260. Точният списък на необходимите материали е следния:

  • Ревизионни шахти РЕ ф800 със стълба, дъно и капак по БДС EN 13598-2 2016 – 27 броя съгласно приложена таблица с размери.
  • Ревизионни шахти DN800 с дъно и капак по БДС EN13598-2 2016, Н=2м; с два отвора на 135 градуса на височина 0.35 м от дъното – 63 броя
  • Колекторни тръби РЕ ф500 DN500 с муфи, SN8 по БДС EN 13598-2 :2016 560 метра
  • Дренажни тръби РЕ ф200 SN8 по БДС EN 1452-2 – 3225 метра
  • Муфи за дренажни тръби РЕ ф200 SN8 – 538 броя

През миналия месец дружеството пусна поръчка за наем на трошачка и оператор за нея, отново за Участък 2.