Последни дрон заснемания от строителството на Участък 3 Каленик – ПВ Плевен от км 122+260 до км 139+340

Текущ етап: Строителство

АМ Хемус Участък 3