Последни дрон заснемания от строителството на Участък 5 Летница – Павликени от км 167+ 572 до км 190+771

Текущ етап: Отчуждаване

магистрала хемус участък 5