Графики на Пътни Възли за участъците в строеж и в подготовка

Участък 1

ПВ Боаза при км 88+530

ПВ Дерманци при км 98+150

Участък 2

ПВ Угърчин при км 115+632

ПВ Каленик при км 121+800

Участък 3

ПВ Плевен при км 138+646

Участък 4

ПВ Дренов при км 153+100

ПВ Летница при км 167+600

Участък 5

ПВ Крушуна при км 171+500

ПВ Бутово при км 190+000

Участък 6

ПВ Павликени при км 195+300

ПВ Дъскот при км 204+800

ПВ Куцина при км 222+700