АМ Русе – Велико Търново – напредък при подготовката и строителството на участъците.

Участък 1

Русе – Бяла
от км 0+400 до км 40+640

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Участък 2

Обход на Бяла
от км 40+640 до км 76+040

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

 

 

Участък 3

Бяла – Велико Търново
от км 76+040 до км 133+240

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Текущ етап: ПУП-Парцеларен план

Бъдещи процедури:

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

АМ Европа – напредък при подготовката и строителството на участъците.

Участък 1

Калотина – Драгоман
от км 1+000 до км 15+500

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Текущ етап: В експлоатация

Участък 2

Драгоман – Сливница
от км 15+500 до км 32+447

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Текущ етап: В експлоатация

Участък 3

Сливница – София
от км 32+447 до км 48+903

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Технически проект

ПУП-Парцеларен план

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство