Участък 1 – Боаза – Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин от км 87+800 до км 103+150, Етап: Строителство

Участък 2 – Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин – Каленик от км 103+150 до км 122+260, Етап: Строителство

Участък 3 – Каленик – ПВ Плевен от км 122+260 до км 139+340, Етап: Строителство

Участък 4 – ПВ Плевен – Летница от км 139+340 до км 167+572, Етап: Разрешение за Строеж

Участък 5 – Летница – Павликени от км 167+ 572 до км 190+771, Етап: Разрешение за Строеж

Участък 6 – Павликени – Куцина/Велико Търново от км 190+771 до км 223+426, Етап: Отчуждаване

Участък 7 – Куцина/Велико Търново – Попово от км 223+426 до км 265+600, Етап: Технически проект

Участък 8 – Попово – Лозница от км 265+600 до км 299+000, Етап: Технически проект

Участък 9 – Лозница – Буховци от км 299+000 до км 310+940, Етап: ПУП-Парцеларен план