АМ Хемус – напредък при строителството и подготовката за всички незавършени участъци.

Участък 1

Боаза – Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин
от км 87+800 до км 103+150

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Участък 2

Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин – Каленик
от км 103+150 до км 122+260

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Участък 3

Каленик – ПВ Плевен
от км 122+260 до км 139+340

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: Строителство

Участък 4

ПВ Плевен – Летница
от км 139+340 до км 167+572

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Участък 5

Летница – Павликени
от км 167+ 572 до км 190+771

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Участък 6

Павликени – Куцина/Велико Търново
от км 190+771 до км 223+426

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Текущ етап: Разрешение за Строеж

Бъдещи процедури:

Строителство

Участък 7

Куцина/Велико Търново – Попово
от км 223+426 до км 265+600

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Текущ етап: Технически проект

Бъдещи процедури:

ПУП-Парцеларен план

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Участък 8

Попово – Лозница
от км 265+600 до км 299+000

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Текущ етап: Технически проект

Бъдещи процедури:

ПУП-Парцеларен план

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Строителство

Участък 9

Лозница – Буховци
от км 299+000 до км 310+940

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

Технически проект

ПУП-Парцеларен план

Текущ етап: Отчуждаване

Бъдещи процедури:

Разрешение за Строеж

Строителство

Участък 10

Буховци – Белокопитово
от км 310+940 до км 327+260

Приключили процедури:

Идеен Проект

ОВОС

ПУП-Парцеларен план

Технически проект

Отчуждаване

Разрешение за Строеж

Текущ етап: В Експлоатация