Изненадващо днес служебното правителство взе решение за отчуждаване на частните имоти, които се намират по трасето на участък 4 на Магистрала Хемус от Пътен възел Плевен до пътен възел Летница.

Решението за отчуждаване не присъстваше в предварителният списък от решения за заседанието на Министерски Съвет днес.

Участъкът е с дължина от малко над 28км. Засегнатите имоти се намират в землищата на селата Бохот, област Плевен, Дренов, Владиня, Александрово и Чавдарци, област Ловеч. Те са определени съгласно приетият подробен устройствен план – парцеларен план за участък 4 на магистралата, одобрен в края на миналата година. През Януари 2021г община Плевен дари общинските си имоти на дължавата, а община Ловеч направи същото през месец Май 2021г. Решението на служебното правителство може да бъде обжалвано в 14 дневен срок пред административен съд по местонахождение на имотите. Обжалването не спира процедурата, тъй като за обектите от национално значение се допуска предварително изпълнение на отчуждението.

Очаква се отчуждителните процедури да отнемат между 3 и 6 месеца и след това да бъде издадено разрешение за строеж на отсечката от магистралата.