Очаква се утре 04.11.2021г. на редовно заседание Министерски Съвет да вземе решение за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Участък 5 от Автомагистрала Хемус от км 167+572 до км 190+771 на териториите на области Ловеч и Велико Търново.

В участъка се предвиждат два пътни възела – ПВ Крушуна при км 171.5 и ПВ Бутово при км 190.

Отчуждението на терените би трябвало да бъде завършено в срок между 3 и 6 месеца и може да се очаква разрешение за строеж около средата на 2022г. Срокът за завършване на Участък 5 е 36 месеца, но тъй като няма виадукти и комплексни стоманобетонни конструкции може да се очаква строежът да бъде завършен и по-рано – до края на 2024г.