След въпрос на народен представител, министъра на МРРБ излезе с информация относно напредъка на участъците на АМ Хемус към края на Декември 2023г.

Напредъка на строителството към Декември 2023г е както следва:

Участък 1 – изпълнен на 68% (при 68% към 09.2023)

Участък 2 – изпълнен на 23.5% (при 23% към 09.2023)

Участък 3 – изпълнен на 53% (при 49% към 09.2023)

Новият прогнозен срок за завършване на трите участъка е края на 2026 година.

С приемането на бюджета стана възможно индексирането на инхаус договорите и се очаква възобновяване на работата, по всички отчуждени участъци, с началото на строителният сезон през март или април месец. Това са участъци от 1 до 6 включително.

За участъци 4,5 и 6, след извършен одит за безопасност, е взето решение да бъде увеличен габарита. В момента се извършва препроектирането и трябва да бъде завършено скоро. Ако започнат да се строят в началото на тази година е напълно възможно да бъдат завършени заедно с участъци 1,2 и 3 в края на 2026г.

Участъци 7 и 8 – все още текат екологичните процедури за промяна на трасето на тези участъци. Ако трябва да се прави нова екологична оценка за тях, ще бъде възможно да се строят най-рано след 2 или 3 години.

Участък 9 – всеки момент се очаква решение на министерски съвет за отчуждаване на терените. Отчуждаването на терените ще трае между 3 и 6 месеца и след това в средата или края на годината ще може да се издаде разрешение за строеж.