865 хиляди лева са изплатени през първата половина на годината за обезщетения на собственици на 280 имота, отчуждени с решения на Министерския съвет за изграждане на участъци от АМ Хемус на територията на област Ловеч. Това съобщава Ловешката областна администрация. Обезщетенията са за имоти в землищата на селата Каленик, Лисец, Баховица, Славяни,  Дерманци, Торос, Пещерна, Български извор, Брестница, Дренов, Владиня, Слатина, Александрово, Чавдарци, Крушуна, Горско Сливово и гр. Летница.

Изплатените средства са по 203 заявления, сред които едно от 2019 г., 33 от 2021 г. и 169 от тази година. Общо постъпилите през първите шест месеца на 2022 г. заявления са 201.

Комисията, извършила проверка на представените документи за собственост и за наличие на всички условия за изплащане на определеното обезщетение, е провела 40 заседания, съставени са 40 протокола. Предстои разглеждане на останалите постъпили тази година заявления.