След много спорове и изказвания общинските съветници в Ловеч на заседание на 27 май дадоха съгласие за прехвърляне от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поредица имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Слатина, с. Дренов, с. Александрово, с. Владиня и с. Чавдарци, община Ловеч.

Става дума за нуждите на стратегическия проект  АМ „Хемус” – етап 2 – между път II-35 „Плевен-Ловеч” и път I-5 „Русе-Велико Търново”, 5. скиците на засегнатите имоти са 139 бр.

Към предложеното решение бе добавена още една точка – това да стане след изплащане на дължимите суми от страна на АПИ за ползваните досега площи. Допълнението бе прието с 28 гласа „За“, без гласове „Против“ и  „Въздържал се“. Със същото гласуване бе приет и целият текст.

Преди това общински съветници изказаха недоволство от разрушената инфраструктура по време на строежа, примерът беше от село Баховица. Зам.-кметът Цветан Георгиев посочи, че възстановяването на разрушеното е задължение на АПИ по договор и ще стане след завършване на магистралата.

Приетото решение възлага на Кмета на община Ловеч да извърши всички необходими фактически и правни действия по безвъзмездното прехвърляне на имотите в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, при спазване изискванията на чл. 44, ал. 1 т. 18 от ЗМСМА.

Източник: lovech.bg