С писмо от 23.09.2021 до Министерство на Околната Среда и Водите (МОСВ), управителят на Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) съобщава за изработено ново техническо предложение за Участък 2 на АМ Хемус. В писмото се иска мнение от МОСВ за необходимите действия, които АПИ трябва да предприеме по Закона за Опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

Според новият технически проект промените са следните:

От км 106+500 до км 110+000 – Понижава се нивелетата с 4м и това позволява да се намали дължината на виадуктите в този подучастък. Има изменения и при техническото изпълнение на два селскостопански надлеза.

От км 113+780 до км 120+600 – Понижава се нивелетата от 5 до 10м, а проектната ос се измества с 2м.

Виадукт на км 103+716 – Променя се дължината от 287м на 255м.

Виадукт на км 104+400 – Променя се дължината от 112м на 108м.

Виадукт на км 107+152 – Променя се дължината от 205м на 184м.

Виадукт на км 109+981 – Променя се дължината от 205м на 208м.

Виадукт на км 110+908 – Променя се дължината от 174м на 156м.

Виадукт на км 112+690 – Променя се дължината от 174м на 160м.

Виадукт на км 113+460 – Променя се дължината от 174м на 156м.

Виадукт на км 116+549 – Променя се дължината от 444м на 410м. Премахва се конзолното бетониране.

Виадукт на км 117+778 – Променя се дължината от 1152м на 915м. Премахва се конзолното бетониране.

Виадукт на км 118+608 – Заменя се с мостово съоражение. Променя се дължината от 174м на 62м.

Отпада тунела при км 119+000. Заменя се с траншеен изкоп с дълбочина до 48м. При необходимост ще се изпълняват взривни работи.

С приетият нов технически проект може да продължи работата по спрените преди 4 месеца виадукти и траншеен изкоп. Срокът за завършване на участъка е 2024г.