Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) обяви три обществени поръчки за археологическо проучване за обекти в участъци 4,5 и 9. Обектите за изследване са следните:

Участък 4 – Извършване на пълно археологическо проучване на обект № 03, Дренов от км 154+270 до км 154+520 по трасето на АМ Хемус и на обредни ями източно. Срок за изпълнение 75 календарни дни, прогнозна цена 566 000 лв без ДДС.

Участък 5 – Извършване на археологическо проучване на обект от км 180+120 и км 180+400 по трасето на АМ Хемус. Срок за изпълнение 60 календарни дни, прогнозна цена 414 000 лв без ДДС.

Участък 9 – Извършване на археологическо проучване на Обект № 83 – Макариополско, между км 309+300 и км 309+500 по трасето на АМ Хемус. Срок за изпълнение 60 календарни дни, прогнозна цена 414 000 лв без ДДС.

Обществените поръчки са обявени по рамково споразумение с Национален Археологически Институт с Музей (НАИМ) при БАН. Очаква се договорите да бъдат подписани до 2-3 месеца и през лятото да бъдат извършени проучванията на обектите.