Регионалната комисия в парламента отложи за втора поредна седмица разглеждането на законопроекта, внесен от Министерски съвет, относно обявяването на търпимо незаконното строителство в участъци 4 и 5 на АМ Хемус.

Депутатите от комисията гласуваха отпадането на точката. Обсъждането може да бъде направено през следващата година. Основните мотиви за отлагане на разглеждането бяха, че има много отрицателни становища от неправителствени и други  организации и много отсъстващи депутати поради провеждането на няколко комисии в едно и също време.

След разглеждане на закона в регионалната комисия следва гласуване на първо четене в пленарна зала. След това се обсъждат предложенията между първо и второ четене в регионалната комисия. Накрая законопроекта влиза на второ четене в пленарна зала.

Евентуалното приемане на закона може да стане около края на януари или началото на февруари, ако има работещ парламент по това време. По предварителните изказвания на депутати и експерти, шанса за приемане на законопроекта в сегашния му вид е минимален, тъй като има много спорни текстове в него. Неясен е статута „търпимост“, тъй като дори и да бъде обявен един строеж за търпим, след като ДНСК е издала наказателни постановления за незаконно строителсто, той си остава незаконен и ще има трудности при издаване на документите по време и в края на строежа.