На 15-ти Февруари 2022г в Държавен Вестник е обнародвано предложение за ПУП-Парцеларен план за Участък 9 ПВ Лозница – Буховци на Автомагистрала Хемус. Дължината на участъка е около 12 км. Изготвеният Парцеларен план е от км 299+000 до км 310+940. Обявлението е направено от община Търговище.

Тъй като участъка минава и през община Лозница на 18-ти Февруари 2022г е пуснато обявление за същия ПУП-Парцеларен план в Държавен Вестник и от община Лозница.

Припомняме, че през август 2021г. беше пуснат за одобрение друг ПУП-Парцеларен план само за 3.4км от участъка, за който няма информация дали и кога е одобрен.

В едномесечен срок след обнародването, заинтересованите лица могат да се запознаят с предложения проект в сградата на община Търговище и да направят писмени предложения, искания и възражения.

След изтичането на едномесечният срок, ако няма възражение по плана следва комисията за земеделските земи(КЗЗ) към Министерството на земеделието, храните и горите да вземе решение за утвърждаване на трасета и площадки в засегнатите земеделски земи.

Цялата процедура от обнародването на предложението до одобрението на парцеларният план би трябвало да приключи за 3 месеца. Следват още около 3 месеца за теренни процедури до обявяването на решение за отчуждаване от Министерски Съвет. Отчуждителните процедури би трябвало да отнемат около 6 месеца. Разрешение за строеж може да се очаква най-рано в началото или около средата на 2023г. Посочените прогнозни срокове са оптимистични и са направени на основа на сроковете, които бяха нужни за одобрение на ПУП и процедиране на отчуждаване за участъци 1,2 и 3 от АМ Хемус.