Участъци 7, 8 и 9 от АМ Хемус са трите отсечки в най-късно развитие от тези които трябва да се построят за да се завърши магистралата. Те са с приблизителна дължина от 90км и ще свържат Велико Търново и Търговище.

Малко повече яснота за теренните процедури на тези три участъка е налична след излязъл доклад на Агенцията за Държавна Финасова Инспекция (АДФИ).

Представяме ви известната хронология на теренните процедури за Участъци 7, 8 и 9 според доклада на АДФИ.

– през 2020г Автомагистрали ЕАД възлага на подизпълнители да направят технически проекти за трите участъка.

– 15.07.2020г –  Автомагистрали ЕАД се объщат с предложение към АПИ Участъци 7 и 8 да бъдат разделени на 3 подучастъка всеки, с цел да се изпълняват по-бързо теренните процедури.

– 09.09.2020г  – представена е в АПИ проектна документация за Участък 7. Изработени са изцяло нови вариантни решения, за да се избегнат свлачищни зони и мочурливи терени. Новите варианти значително се отклоняват от трасето на одобреният ОВОС, поради което е необходимо да се премине през нова процедура по ОВОС.

– 17.12.2020г  – представена е в АПИ проектна документация за Участък 8. В хода на разработването на техническият проект се получава информация от Държавно Ловно Стопанство(ДЛС) Черни Лом, че дружеството е категорично против преминаването на АМ Хемус през неговата територия. Разработена е нова следа, южно от ловното стопанство, която не засяга територията му. Новата следа обаче се различава значително с одобреният ОВОС.

– 22.12.2020г – Техническият Проект за участък 9 е представен в АПИ.

– 22.01.2021г – получено е писмо от областният управител на Търговище, който информира АПИ, че новата следа на Участък 8 засяга „Складова база за съхранение на оръжие, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“. Следва ново препроектиране и новата следа е проектирана да минава на разрешеното от закона разстояние от склада с боеприпаси.

– Новите следи удължават участък 7 с 3км, а участък 8 с 4км. Тъй като трасето е преместено на юг от Попово се получават и множество пресичания с железопътната инфраструктура и това налага изграждане на по-голям брой ЖП надлези и подлези. Проведени са срещи с ловното стопанство за получаване тяхното съгласие трасето да премине по следата одобрена от действащия ОВОС, но не е постигнат компромис.

– 26.03.2021г – преставена е доработка/допълнение на техническият проект за участък 9.

– 15.07.2021г – Автомагистрали ЕАД информира АПИ за новооткрити свлачищни райони за участък 7. Ще трябва да се направи нова промяна в следата на участъка.

– 30.08.2021г – Проведена е нова среща с ДЛС Черни Лом и отново се получава твъдо несъгласие от тяхна страна магистралата да преминава през територията на стопанството.

– 15.10.2021г – на експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) е приет и одобрен техническия проект за участък 9.

– 15.12.2021г – предоставен е окончателният технически проект за участък 9 след направените корекции по препоръки и забележки на ЕТИС.

– 15.02.2022г – в държавен вестник е пуснато обявление за изработен ПУП за участък 9.

 

Към днешна дата напредъкът на теренните процедури за трите участъка е следният:

– Участъци 7 и 8 са в изходна позиция. По следата на действащият ОВОС не може да се проектира, заради ловното стопанство и склада с боеприпаси. Старите и новите свлачищни райони също трябва да избегнат. Ако не се постигне компромис, за тези участъци ще трябва да се изработи нов ОВОС и едва след това ще може да се започне работа по новите технически проекти. Ако процедурата се задейства веднага и като се има предвид приетите промени от тази година за връщането на втора истанция при обжалване на ОВОС, може да се предположи, че ОВОС, технически проект, изработка и одобряване на ПУП и разрешение за строеж могат да бъдат направени след около 3-4 години. Едва тогава ще може да се започне и със строителството.

– Участък 9 е в най-напреднал етап. Има одобрен технически прект за него, изработен е ПУП, стартирала е процедурата за одобряването му. Следват процедури по одобряването на ПУП-а, решение на МС за отчуждаване, извършване на самото отчуждаване и разрешение за строеж. Ако се действа бързо строителството може да започне след 6 до 12 месеца. За съжаление обаче, в участък 9 не е предвиден пътен възел. Така дори и да се построи, ще трябва да се изчакат няколко години до завършването на участък 8. Вариант за използването му веднага след постояването е да се прехвърли пътен възел Лозница от участък 8 към участък 9. За пътния възел има валиден ОВОС. А поради малките размери на обекта, проектиране, ПУП, отчуждения и строителството му могат да завършат заедно със строителството на участък 9.