Агенция Пътна Инфраструктура(АПИ) обяви решение за класиране за пусната по-рано през годината обществена поръчка за проучване на археологическите находки при участък 6 на АМ Хемус от Павликени до с. Куцина. Тъй като обществената поръчка е по рамков договор за изпълнител е определен единственият участник в процедурата – Национален археологически институт с музей(НАИМ) при БАН. Предложената цена от НАИМ е малко над 3 млн. лева без ДДС.

В обхвата на поръчката попада археологическото проучване на 13 обекта по следата на участъка, както и археологическо наблюдение по време на строителството. Сроковете за изпълнение на всеки един от обектите варират между 24 и 90 календарни дни.

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред комисията за защита на конкуренцията.