АПИ (Агенция Пътна Инфраструктура) пусна в брой 91 от 02.11.2021г. на  Държавен Вестник съобщения до собствениците на имоти в обхвата на Участък 4 на АМ Хемус. Пускане на съобщения за отчуждаване в Държавен Вестник се налага, когато собствениците на имоти не могат да бъдат открити за да им бъде съобщено за решението на Министерски Съвет.

След направените законови промени през 2019г. отчуждаването за обекти от национално значение е значително по-бързо от преди и се спестява доста време.

Преди законовите промени отчуждаването спираше, тъй като едно от условията беше да се намери собтвеника да дадения терен и лично да му се връчи постановлението за отчуждаване. Имаше и опция след няколко опита за намиране на собственика, 2-ма от съседите му по терен да подпишат постановлението. За съжаление честа практика беше собственика да не може да бъде намерен, а съседите да отказват да се подписват. Това удължаваше отчуждителните процедури. С приемането на новите промени в закона се добави и опция, когато собственикът не бъде намерен да се пуска обява в Държавен Вестник и с това да се счита, че той е запознат с постановлението за отчуждаване.

В брой 91 на Държавен Вестник са публикувани 101 обяви към собственици на терени. Решението на Министерски Съвет за отчуждаване на Участък 4 може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването на обявленията в Държавен Вестник.

В брой 92 на Държавен Вестник са публикувани нови 164 обяви за Участък 4.