Агенция Пътна Инфраструктура публикува съобщение за изплащане на парични обезщетения към собствениците на отчуждени имоти за Участък 4 на АМ Хемус.

Собствениците на имоти имат един месец за да подадат необходимите документи в АПИ. След изтичане на този срок непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител по местонахождение на засегнатия имот, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.