Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е обявила в брой 67 на Държавен вестник, че отчуждава 265 имота от Участък 6 на АМ Хемус от Павликени до Велико Търново. Обявленията в Държавен вестник се налагат, когато собствениците или наследниците на собствениците на имоти не могат да бъдат открити за да им бъде предоставена информация за акта на отчуждаване на Министерски Съвет.

Собствениците/наследниците имат 14 дневен срок, след обнародването в Държавен вестник, за да обжалват решението за отчуждаване пред административния съд по местонахождение. След изтичане на този срок, имотите ще се считат за отчуждени, а собствениците могат да попълнят заявление в общината, където се намира техния имот, за да получат паричното обезщетение.