Със Заповед РД-11-901/13.08.2021 председателят на управителния съвет на АПИ Ивайло Денчев удължи срока за изграждане на подлеза при републикански път I-4 км 9+605, част от строящия се в момента Участък 1 на АМ Хемус. С новата заповед този срок се изменя от 14.08.2021г. на 11.11.2021г.

До приключването на този нов срок, временният път трябва да бъде премахнат, а временната организация на движението трябва да бъде преустановена. Трафикът, който минава по път I-4 ще може да използва новопостроения подлез.