Министърът на МРРБ Гроздан Караджов издаде разрешение за строеж на Пътен възел „Буховци – Юг“ (при пресичане на път I-4 с път III-5102), находящ се в землищата на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище

Пътен възел Буховци-Юг се намира на първокласен път I-4 София – Варна точно под новострящият се пътен възел Буховци, част от Участък 10. Буховци-Юг ще се използва за връзка от първокласният път към новият участък на АМ Хемус. Предвиждат се разширяване на лентите на сегашния пътен възел и леки изменения по формата на възела за да обхване движението във всички посоки. Очаква се реконструкцията на ПВ Буховци-Юг да приключи заедно с въвеждането на Участък 10 от АМ Хемус от км 310+940 до км 327+260 в експлоатация. Обявеният срок за откриването на участъка е краят на месец май 2022г.