Магистралите в България, които са завършени, в строителство или в напреднал етап на реализация са общо 8 на брой. Изградени са около 830км от общо 1500км предвидени магистрални пътища до момента. В тази статия ще разгледаме текущият етап на всяка от магистралите и кога може да се очаква да бъдат завършени.

А1 АМ Тракия

Дължина 360км от София до Бургас. Изцяло завършена през 2013г.

А2 АМ Хемус

Проектна дължина около 430км от София до Варна. Завършени са общо 175км от София до Брестница и от Шумен до Варна. Остават за довършване следните участъци:

  • Участъци 1,2 и 3 от Брестница до Плевен/Ловеч – в момента тези участъци са в строеж. Поради недостатъчно финансиране строителството е с минимални темпове. При намиране на финансиране и нормално ниво на строителство може да се очаква да бъдат завършени и въведени в експлоатация както следва: Участък 1 от Брестница до Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин през 2023г., Участъци 2 и 3 от Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин до Плевен/Ловеч през 2024г.
  • Участъци 4, 5 и 6 от Плевен/Ловеч до Велико Търново са в очакване на издаване на разрешително за строеж. В участък 6 от Павликени до Велико Търново все още текат отчуждителни процедури, но се очаква да бъдат завършени окончателно до 2 месеца. При намиране на финансиране и започване на строеж на тези участъци през 2023г се очаква да бъдат завършени през 2026г. или 2027г. Основен проблем за лотове 4 и 5 е констатираното незаконно строителство, а за 4, 5 и 6 като цяло са инхаус договорите, според които гаранцията се поема от държавно дружество, а не от реалният изпълнител на строежа. Решението кога и по-какъв начин ще се процедира със строежа на тези участъци ще е политическо и от него ще зависи колко бързо ще бъде изградена магистралата до Велико Търново.
  • Участъци 7, 8 и 9 от Велико Търново до Търговище. Процедурите при 7 и 8 са в застой, тъй като има проблеми с проектирането на трасето. Ако трябва да се извървяват стъпките за тях от начало, ще са небходими 3-4 години докато започне строителството и още толкова докато се завърши или общо 6-8 години, до 2028-2030г. Участък 9 е в напреднала фаза, в момента се процедира Подробен Устройствен План(ПУП) за него и при добро темпо на процедурите може да започне да се строи през 2023г. Очакваното завършване на този лот през 2026г. Тук също се очаква политическо решение, тъй като и тези участъци са с инхаус договори.
  • Участък 10 от Търговище до Шумен е с дължина около 16км и е в строителство. Срокът за завършването му е до края на 2022г. Очаква се за бъде пуснат в експлоатация през следващите месеци.

А3 АМ Струма

Обща дължина 172км, до момента са изградени 138км. В момента се изграждат тунел Железница и малки участъци преди и след него. Тунелът е пред скорошно завършване и може да бъде завършен до края на 2022г, но няма как да бъде използван, тъй като в участъците преди и след него има свлачищни процеси и все още не са взети мерки за тяхното укрепване. Едва след укрепване на свлачищата може да бъде пуснат в експлоатация и тунел Железница. Очаква се това да стане през 2023 или 2024г.

Основният проблемен участък е този през Кресненското дефиле. Беше предвидено и бяха пуснати обществени поръчки за строеж на лентите в едната посока през дефилето а лентите с другата посока по билото на изток от дефилето. От Министерството на Околната Среда и Водите(МОСВ) не са съгласни с този вариант и предлагат тунел от 15км, който да премине под дефилето. Ако се премине към варианта с тунела ще трябва да се правят нови теренни процедури.  Според избрания вариант варира и срокът за завършване, който може да бъде разтеглив и е много рано да се прогнозира.

Довършването на АМ Струма беше записано като приоритет в Оперативната програма за 2014-2021. За да се използват средствата от тази програма магистралата трябваше да бъде завършена най-късно до края на 2023г. Поради това средствата за нея бяха прехвърлени към строежа на магистрала Европа.

А4 АМ Марица

Дължина 117км от Чирпан до ГКПП Капитан Андреево/границата с Турция. Изцяло завършена през 2015г.

А5 АМ Черно Море

Магистралата е предвидена да свърже АМ Хемус и АМ Тракия между Варна и Бургас. Проектирани са няколко варианта с дължина от 112км до 117км. В момента има изградени 8км до Варна, които могат да останат отделно от новото трасе, в зависимост от избрания вариант. Предстои избиране на финалното трасе и изготвяне на доклад по ОВОС. Строителството може да започне около 2026г. и да завърши за до 2030г. Тъй като магистралата е част от Европейски транспортен коридор, тя може да се финансира със средства по оперативните програми за следващия програмен период, който започва от 2028г.

А6 АМ Европа

Дължина 63км от София до ГКПП Калотина/границата със Сърбия. Изграден е лот 2 от Сливница до Драгоман. В момента се изгражда лот 1 от Драгоман до Калотина, като се очаква да бъде завършен в края на тази или началото на другата година. Лот 3 от Софийски околовръстен път до Сливница е в напреднал етап на подготовка. Има направен ПУП, който се процедира в момента и очаква одобрение. След одобрението на ПУП ще се пристъпи към решение на Министерски Съвет за отчуждаване и извършване на отчуждителните процедури. Следва разрешение за строеж и строителство. Договорът за строителство вече е сключен, има избран и надзор за лота.

Единствената спънка, която стопира процедурите е чаканият отговор от Министерството на околната среда и водите и решение от министерството за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Решението се чака от около 8 месеца. След като излезе и ако решението е, че не трябва да се прави отново ОВОС, ще се „отпуши“ процедурата. 8-те месеца забавяне от МОСВ могат да се окажат фатални за финансирането на лот 3, тъй като за да се получат средства от оперативната програма 2014-2021, той трябва да е завършен до края на 2023г.

Припомняме, че финансирането на лот 3 беше прехвърлено от АМ Струма към АМ Европа поради невъзможност АМ Струма да бъде завършена до края на 2023г. Ако и лот 3 не успее да се завърши до тогава, финансирането ще остане неусвоено и на практика загубено. Все пак съществува вариант европейската комисия да одобри средства за АМ Европа по изключение дори и да се завърши след 2023г. Пример за такова изключение беше обхода на Габрово, който беше завършен доста след крайния срок.

А7 АМ Русе – Велико Търново

Проектна дължина 133км от Русе до Велико Търново. Започнала е процедура по одобрение на ПУП за първите две отсечки, от Русе до Бяла и обход на Бяла. Третия участък от Бяла до Велико Търново е по-назад в теренните процедури, като тепърва ще започва процедура по одобрение на ПУП за него. Има пуснати обществени поръчки за лотове 1 и 2, отворени са ценовите оферти на участниците и се очаква да бъдат избрани изпълнители. А7 ще бъде съфинансирана по Оперативна програма Транспортна Свързаност 2021-2027. За да се усвоят средствата, трябва да бъде завършена до края на 2029г. След завършването на А7 до Велико Търново се очаква магистралата да се продължи на юг до границата с Гърция. Все още няма ясно политическо решение дали продължението да е през Шипка или през Прохода на Републиката.

Видин – Ботевград

Пътят Видин – Ботевград ще бъде модернизиран, като част от него ще бъде магистрала, а друга част – скоростен път. Все още магистралният участък е без обозначен номер като другите магистрали. Някои от участъците са с инхаус процедури, а други с обществена поръчка. Строителството е започнало при повечето от участъците. Очаква се някои от лотовете да са готови през 2023г, а целият път през 2027г.

АМ Рила

АМ Рила е проект за магистрала от Гюешево през Дупница и Самоков до АМ Тракия. В момента се провеждат процедури за проектиране на път от Дупница до границата с Македония, като все още не е изяснено дали ще бъде магистрала или скоростен път. Очаква се да се изгради до 2030г. След 2030г се предвижда изграждането на отсечката от Дупница до АМ Тракия и АМ Хемус.