Министерски Съвет е внесъл на 02.12.2022г законопроект за изменение и допълнение на закона за устройство на територията. С него се цели незаконното строителство, установено от ДНСК, да бъде обявено за търпимо и с това да може да се продължи строежа на магистрала Хемус към Велико Търново.

Все още не е известно кога и дали ще бъде разгледан този законопроект, тъй като до момента са внесени множество други законопроекти. Предвид неясната политическа обстановка и вероятността от нови избори, зависи от волята на партиите в парламента да придвижат този законопроект преди другите.

Всички отчуждения за Участъци 4, 5 и 6 са направени. Следващата стъпка е издаване на разрешение за строеж на трите участъка. В половината от участък 4, две трети от участък 5, както и целият участък 6 не е установено незаконно строителство и там работата може да започне веднага.