МРРБ издаде акт за изработване на ПУП- Парцеларен план за третият лот на АМ Русе – Велико Търново – участък Бяла – Велико Търново от км 76+040 до км 133+240, в землищата на с. Пейчиново, община Бяла, област Русе, с. Страхилово, с. Климентово, с. Иванча, с. Стефан Стамболово и с. Обединение, община Полски Тръмбеш, с. Паскалевец, община Павликени, с. Водолей, с. Ресен, с. Хотница, с. Самоводене, с. Момин сбор, с. Леденик, с. Пушево, с. Шемшево и гр. Дебелец, община Велико Търново, област Велико Търново.

С този акт вече е възможно да бъде изработен ПУП-Парцеларен план за лот 3. Следва да се пусне обществена поръчка за изработването му и да бъде избран изпълнител. След изработката и одобрението на парцеларния план ще се изготви и пусне обществена поръчка за технически проект за лота.