След близо една година забавяне, МРРБ издаде разрешение за строеж на виадуктите и големият траншеен изкоп, който да замести тунела в Участък 2. Припомняме, че работата по виадуктите и траншеята беше спряна през Юни 2021г. заради липса на технически проект. Обещанието на АПИ беше да се поднови работата след 2 месеца, веднага след като е готов новият технически проект, но това не се случи в продължение на година.

Промените включват скъсяване на виадуктите, премахване на конзолното бетониране, което ще ускори времето за изграждане, и премахване на тунела и заменянето му с 48 метров изкоп. Намаляването на дължината на виадуктите се прави благодарение на понижаване на нивелетата на части от участъка с 4 до 10 метра. През Септември 2021г. беше пуснато писмо до Министерството на Околната Среда и Водите, с което се иска мнение от МОСВ за необходимите действия, които АПИ трябва да предприеме по Закона за Опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

След разрешението на строеж може да се започва работа веднага по големите съоражение в Участък 2. Едно от важните условия за продължаване на строителството обаче е да се намери финансиране. След като през миналата година бяха изтеглени близо 500млн лева от заделените пари за АМ Хемус от служебното правителство, обещанието беше работата да продължи в срок и финансирането да бъде осигурено с тригодишната бюджетна прогноза за периода 2022-2024г. В бюджета за 2022, както и в актуализацията му през Юни 2022 не са заложени средства за АМ Хемус. Вариант за намиране на финансиране е издаване на постановление на Министерски Съвет (ПМС), с което да се отпуснат допълнително средства към АПИ, предназначени специално на магистралата.