На открито заседание днес ръководството на МРРБ и АПИ обявиха прогнозни дати за завършване на Автомагистрала Хемус:

Участък 1: Завършване Август 2022г. до ПВ Дерманци, Април 2023г. за целият участък.

Участък 2: Завършване Ноември 2024г.

Участък 3: Завършване Юни 2023г.

Участък 4: Започване на строеж около средата на 2022г. и завършване началото на 2026г.

Участък 5: Започване на строеж края на 2022г. и завършване началото на 2026г.

Участък 6: Започване на строеж началото на 2023г. и завършване 2026г.

Участък 7: Започване на строеж средата на 2024г. и завършване 2027г.

Участък 8: Започване на строеж средата на 2024г. и завършване 2027г.

Участък 9: Започване на строеж началото на 2023г. и завършване 2026г.

Участък 10: Май 2022г.