Министърът на МРРБ е издал заповед на 30.03.2023г, с която одобрява ПУП-Парцеларен план за Участък 9 ПВ Лозница – Буховци на Автомагистрала Хемус. Дължината на участъка е около 12 км. Изготвеният Парцеларен план е от км 299+000 до км 310+940.

Имотите за отчуждаване са 272 бр. като от тях 194 бр са в община Търговище и 78 бр в община Лозница.

Все още не е известно какво е развитието с ПУП-Парцеларен план за Участък 8, който предхожа участъка за който е одобрен текущия ПУП. Тък като парцеларния план за Участък 9 не включва пътен възел, ако бъде построен участъка преди предходния ще трябва да се изчака построяването на Участък 8 или да се изгради временна връзка. Друг вариант докато се чака е да се одобри ПУП-Парцеларен план само на ПВ Лозница с което лот 9 ще може да се използва след построяването му.