Участъци 1, 2 и 3 – извършват се строителни дейности по всички участъци.

Най-напреднало е изграждането на участък 1, където са изградени конструктивно всички подлези и надлези, без един – подлезът на път 305 между Торос и Пещерна. Пътен възел Боаза и Пътен Възел Дерманци са завършени на 95%. Работи се активно по първите 3 моста, като най-напреднали са мост 1 и мост 3. Мост 4 над река Вит след пътен възел Дерманци(виж снимката) е в начална фаза, както и двата виадукта след него. Изливат се колони и фундаменти.

При участък 2 земните работи в голяма част от него все още не са започнали. Спряна е работата при два от виадуктите, включително и този с дължина около 1200м заради изчакване на приемане на нов технически проект за тях. Очаква се до 2 месеца работата да бъде възстановена. Извършват се основно земни работи в определени участъци. Активно се копае траншеята на мястото където трябваше да бъде тунела. Пътните възли все още не са започнати.

Участък 3 – двата виадукта на км 133 и км 135 са със завършени колони, работи се по горната им част. Извършват се земни работи в началото на участъка и армонасип малко преди ПВ Плевен. Работи се по отводняването на ПВ Плевен.

Участъци 4, 5 и 6

Има одобрени ПУП-Парцеларни планове и направени технически проекти за тях. За участък 4 общини Плевен и Ловеч са предали своите терени на АПИ. Очаква се в скоро време министъра на МРРБ да предложи на Министерски Съвет решение за отчуждаване на терените. След като минат отчужденията се очаква да се издаде и разрешение за строеж. За участъци 5 и 6 общини Летница, Сухиндол, Павликени, Полски Тръмбеш, Горна Оряховица и Велико Търново трябва да предоставят имотите си, които попадат в следата на бъдещата магистрала на АПИ. След това може да започне и отчуждителната процедуре с решение на министерски съвет.

Участъци 7, 8 и 9

Работи се по техническите проекти. Предстои да се направят ПУП-Парцеларни планове за все от участъците.

Участък 10

Почти целият участък е готов. От най-много довършителни работи се нуждае първият виадукт след пътен възел Буховци. Продължава работата на археолозите при площадките за отдих. Очаква се най-късно в края на Август да приключат дейностите си там и след това площадките за отдих могат да бъдат изградени.