След въпрос на народен представител, служебният министър на МРРБ излезе с информация относно напредъка на участъците на АМ Хемус към Юни 2024г.

Напредъка на строителството към Юни 2024г е както следва:

Участък 1 – изпълнен на 68% (при 68% към 12.2023)

Участък 2 – изпълнен на 23.5% (при 23.5% към 12.2023)

Участък 3 – изпълнен на 53% (при 53% към 12.2023)

Прогнозният срок за завършване на трите участъка остава края на 2026 година.

За месец Май 2024г. Министерски Съвет е одобрил 12млн лв. плащане за строежа.

В отговора на министъра се споменава, че в участък 2 при км. 119 ще бъде построен тунел с две тръби. Смяташе се, че тунелът беше отпаднал и беше заместен с голяма траншея с височина 40 метра. Предстои да разберем дали е станала грешка в отговора и дали действително е отхвърлен варианта с голямата траншея и са се върнали на варианта с тунел.

Участъци 4, 5 и 6 – Няма промяна при напредъка от Декември 2023. Тогава информацията беше, че след одит за пътна безопасност е взето решение за увеличаване на габарита и тече препроектиране. От отговора на министъра става ясно, че искането за препроектиране е направено към проектантите на 17.05.2024г. След представянето на окончателна проектна документация трябва да се изготви Комплексен доклад за оценка на съответствието, като срокът за изпълнението му е един месец. Евентуално МРРБ може да успее да издаде разрешение за строеж на трите участъка до края на 2024г.

Участъци 7 и 8 – всеки от тях е разделен на три подучастъка и се движат по отделно. Заради свлачища и преминаване през горско стопанство трябва да се препроектират.

7.1 – 12км – МОСВ е изискало информация относно преценяване необходимостта от нов ОВОС. Поради преминаване през защитена зона „Янтра“ най-вероятно ще трябва ново препроектиране. От близо две години АПИ няма изпълнител, който да прави информация за преценяване необходимостта за ОВОС, както и доклади за ОВОС. През Декември 2023г. е пусната поръчка за рамково споразумение за тези дейности, има избрани изпълнители през Март 2024г., но все още няма подписани договори с тях.

7.2 – 20км – Тук АПИ са преценили, че няма смисъл да питат МОСВ дали трябва нов ОВОС, а директно ще го правят, след като подпишат договорите за рамковото споразумение с избраните изпълнители.

7.3 – 11км – Незначителни промени, чака се МОСВ да изразят становище.

8.1 – 6км – Предстои да се информира МОСВ за промените по него и да се получи становище.

8.2 – 21км – Проектантите са предложили решения и в момента АПИ ги разглежда.

8.3 – 7км – Има положително становище от МОСВ за промените по него и предстои да се изработват технически проект и ПУП. Този подучастък е важен, тъй като изграждането му ще даде възможност за използване на Участък 9. Участък 9 е без предвиден пътен възел и за да се използва трябва да се свърже с пътния възел в Участък 8.3.

Участък 9 – През месец Май 2024г. Министерски Съвет взе решение за отчуждаване на терените. Предстои отчуждаване, което ще отнеме между 3 и 6 месеца. След това може да се издава разрешение за строеж. Най-вероятно Участъци 8.3 и 9 ще бъдат строени по едно и също време.