След като през миналият месец общини Летница и Сухиндол дариха своите общински имоти, попадащи в следата на Участък 5 на АМ Хемус, се очаква през този месец същото да направи и община Павликени.

На заседание на общинският съвет на 26.05.2022г е предвидено да се разглежда и вземе решение за: „Обявяване на части от имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и безвъзмездно прехвърляне в полза на държавата ( Агенция „Пътна инфраструктура“) на части от имоти – общинска собственост, които се засягат от изграждането на обект: АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП≡км 167+572 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-301) до км 189+344 от идейния проект НКСИП≡км 190+771.67 по техн. проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303).“

След дарението на имотите и завършване на отчужденията може да се пристъпи към издаване на разрешение за строеж, за целия участък, от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.