Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ) обяви проектобюджет за 2023г и бюджетна прогноза за 2024-2025.

В него се споменава, че през 2023 г. се предвижда завършване на участък 1 с дължина 15.26 км, напредване на строителството за участъци 2 и 3, както и започване на строителство по участъци 4, 5 и 6.
От незапочнатите участъци при 4 и 5 има издадени актове за незаконно строителство. Участък 6 е напълно отчужден и разрешение за строеж може да бъде издадено по всяко време за него.
Министъра на МРРБ обяви, че ще направи консултации за преодоляване на проблемите при участъци 4 и 5 и ще изтегли законопроекта на служебният кабинет, който предвиждаше констатираните нередности да бъдат обявени за търпими. Най-вероятно консултациите ще се проточат с месеци и ще бъде изненадващо ако успее да реши проблемите през тази година. За момента единствения вариант за започване на строителство по АМ Хемус през тази година е участък 6.

За съжаление в проектобюджета нищо не се споменава за участъци 7, 8 и 9 и едва ли ще има някакво развитие по тях през тази година. Припомняме, че участъци 7 и 8 в момента се препроектират, а за участък 9 се очаква да бъдат обявени отчужденията на терените всеки момент.