Агенция Пътна Инфраструктура (АПИ) е подписала на 14.09.2021г. договор РД-36-3/14.09.2021 за строителен надзор за Участък 9 от АМ Хемус. Стойността на договора е 2 917 610.40лв с ДДС, а избрания изпълнител е Строл 1000 АД.

Участък 9 е с дължина 11.9 км от пътен възел Лозница до строящият се пътен възел Буховци. В момента се строи Участък 10 от Белокопитово до Буховци, като се очаква да бъде изцяло завършен и пуснат в експлоатация до края на годината. Припомняме, че през Август 2021 стартира процедура за одобрение на ПУП-Парцеларен план за част от Участък 9. С подписване на договор за строителен надзор се извършва още една от подготвителните стъпки и ако процедурите вървят с нормално темпо, строителството на Участък 9 може да започне през 2022г.