Опорен пункт за складиране на инертни материали за зимно поддържане при км 91+150 се предвижда при строежа на Участък 1. Местоположението е кариерата, която беше открита за строежа, между мост 2 и мост 3 в участъка. Тъй като пункта не е бил проектиран при първоначалните проекти е пуснато обявление за изработване на изменение на ПУП-Парцеларен план, който да включи и терена на кариерата. Не се очаква изменението на Парцеларният план да забави изграждането на магистралата.

План на пункта