Със Заповед РД-11-1282/10.11.2021 председателят на управителния съвет на АПИ Ивайло Денчев удължи за втори път срока за изграждане на подлеза при републикански път I-4 км 9+605, част от строящият се в момента Участък 1 на АМ Хемус. С новата заповед този срок се изменя от 11.11.2021г. на 31.03.2022г. При предишното удължаване срокът беше изменен от 14.08.2021г. на 11.11.2021г.

Срокът за завършване на Участък 1 от Магистрала Хемус, Боаза – Път ІІІ-307 Луковит/Угърчин от км 87+800 до км 103+150, е до края на 2022г.